Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym znowelizowana. Sejm przegłosował zmiany, które zakładają poszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym.

W głosowaniu wzięło udział 420 posłów, 419 opowiedziało się za uchwaleniem nowelizacji, jeden poseł był przeciw.

Nowelizacja, jak wynika z uzasadnienia załączonego do rządowego projektu, ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia unijnego z 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji.

Czytaj więcej.