Pół miliona klientów PKO Banku Polskiego założyło Profil Zaufany korzystając z serwisów transakcyjnych banku.

Profil Zaufany pozwala na korzystanie z szerokiego zakresu usług e-administracji, m.in. zweryfikować i zaakceptować rozliczenia podatkowe na platformie Twój e-PIT, składać wnioski o e-dowód, sprawdzić liczbę punktów karnych czy wysłać pismo ogólne do urzędu.

Opcję zakładania Profilu Zaufanego w serwisach transakcyjnych PKO Banku Polskiego wprowadzono pod koniec 2016 roku. a bank był pierwszym w Polsce, który udostępnił tę usługę klientom.

O ile w pierwszych miesiącach funkcjonowania usługi klienci zakładali Profile Zaufane głównie z ciekawości, czy z chęci przetestowania nowej funkcji, o tyle wprowadzenie kolejnych usług spowodowało wręcz lawinowy wzrost zainteresowania e-tożsamością.

Polacy zobaczyli rzeczywiste korzyści e-administracji, przekonali się, że to działa i że dzięki swojemu bankowi naprawdę wiele spraw urzędowych mogą bezpiecznie i wygodnie załatwić online” – powiedział Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych PKO Banku Polskiego.

Profil Zaufany umożliwia dostęp do rozliczenia podatków dokonanego przez Urząd Skarbowy, złożenie wniosku o dowód osobisty, zgłoszenie jego utraty, złożenie wniosku o kartę EKUZ, Kartę Dużej Rodziny, zgłoszenie narodzin dziecka, podpisywanie dokumentów urzędowych online, uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenia o niekaralności, wtórnika prawa jazdy, zgłoszenie zbycia pojazdu czy sprawdzenie jego historii, uzyskanie odpisów aktów z Urzędu Stanu Cywilnego, dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Aby klient PKO BP mógł  założyć Profil Zaufany,  należy zalogować się do serwisu transakcyjnego iPKO lub Inteligo i wybrać zakładkę e-Urząd.

Inne dostępne w banku usługi e-administracji to m.in. wnioski o świadczenia z programu „Rodzina 500+”, programu „Dobry Start”, zakładanie działalności gospodarczej i rachunku firmowego w jednym prostym wniosku online, a dla MŚP – udostępnioną niedawno opcję wykorzystania Jednolitych Plików Kontrolnych do usprawnienia i digitalizacji procesów obsługi klientów.