Pracujące matki i studenci wchodzący na rynek pracy pomogli zwiększyć zatrudnienie w Wielkiej Brytanii do rekordowo wysokiego poziomu 76 proc, pisze FT.

Tym samym zatrudnienie w lutym wzrosło o 457 tys.osób wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

Dla porównania, w trzecim kwartale 2018 roku wskaźnik zatrudnienia dla Polski – dla populacji w wieku 20–64 – wyniósł 72,8 proc.

Zgodnie z najnowszymi danymi z rynku pracy bezrobocie w Wielkiej Brytanii wyniosło zaledwie 3,9 proc.

Wzrost zatrudnienia był spowodowany głównie liczbą kobiet podejmujących pracę. W ciągu trzech miesięcy objętych analizą, zatrudnienie wzrosło o 179 tys. – z czego kobiety stanowiły 80 procent.

Dane pokazują, że coraz mniejsza liczbą kobiet przechodzi na emeryturę w wieku od 60 do 65 lat. Dodatkowo, więcej kobiet w najmłodszych grupach wiekowych uczestniczy w rynku pracy.

Również liczba nieaktywnych zawodowo studentów zmniejszyła się o 38 tys., podczas gdy liczba osób „opiekujących się rodziną / domem” spadła o 41 tys. Oznacza to, że wskaźnik braku aktywności osób w wieku 16-64 lat spadł do rekordowo niskiego poziomu 20,7 proc.

Brytyjski rynek pracy jest szczególnie silny, pomimo obaw o przyszłość gospodarki związanych z brexitem. Jedynym problemem wydaje się być brak dostatecznej liczby potencjalnych nowych pracowników na rynku. A brexit na pewno w tym nie pomoże.