Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński to najlepsze uczelnie w kraju. Za nimi uplasowała się Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych po raz 20. najlepsza jest Akademia Leona Koźmińskiego. Perspektywy ogłosiły dzisiaj wyniki swojego corocznego Rankingu Szkół Wyższych.

Ranking został przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.