Rzecznik MŚP oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich podpisali porozumienie promujące internetową aplikację Głos Przedsiębiorcy.

Głos Przedsiębiorcy jest aktywny już od ponad roku. Aplikacja służy do zgłaszania propozycji związanych m.in. z upraszczaniem przepisów dotyczących prowadzenia biznesu, likwidacją zbędnych obowiązków, wsparciem ekspansji międzynarodowej firm, a także znoszenia barier dla inwestowania w Polsce.

Każdy, w tym także przedsiębiorca, może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy. Następnie są one oceniane przez internautów i merytorycznie analizowane.

Status pomysłu (np. czy został odrzucony, przekazany do konsultacji albo wdrożony) jest publikowany na portalu – tym samym wszyscy zainteresowani mają aktualną informacje o danym pomyśle.

Przedsiębiorcy w Polsce najlepiej wiedzą, które przepisy w największym stopniu ograniczają ich swobodę prowadzenia działalności gospodarczej lub stanowią zbędną biurokrację. Dlatego tak ważne jest, aby właściwe resorty wsłuchiwały się w ich głos i pomysły, a następnie uwzględniały te postulaty przy tworzeniu prawa” – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zgłaszane za pośrednictwem aplikacji online Głos Przedsiębiorcy projekty mogą dotyczyć siedmiu kategorii: rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców oraz inwestowanie w Polsce.

Rzecznik MŚP deklaruje włączenie się we współpracę z poszczególnymi resortami w zakresie wdrażania zgłoszonych pomysłów.

Dzięki inicjatywie Głos Przedsiębiorcy, dotychczas zgłoszono 271 propozycji zmian w prawie, z czego 28 wdrożono.

>> PKO Bank Polski uruchamia Program Partnerski dla klubów piłkarskiej Ekstraklasy

>> Wkrótce powstanie największy w historii program budowy i modernizacji dworców