„W naszej ocenie najbardziej prawdopodobne pozostaje utrzymanie w tym roku tempa wzrostu PKB powyżej poziomu 4% rok do roku. Temu scenariuszowi sprzyjać będzie w głównej mierze popyt krajowy, a w nim zarówno stabilnie rosnąca konsumpcja, jak i inwestycje. Potwierdzeniem naszych oczekiwań jest np. najnowsza (listopadowa) prognoza Komisji Europejskiej. Zakłada ona w tym roku realny przyrost PKB na poziomie 4,1% rok do roku.”, czytamy w komunikacie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Podobne oczekiwania przedstawia Bank Światowy, który wskazuje na możliwość wzrostu PKB rzędu 4,3 proc. w 2019 r. oraz 3,6 proc. i 3,3 proc. w kolejnych dwóch latach.

W przeciwieństwie do Komisji Europejskiej, Bank Światowy przed blisko miesiącem skorygował prognozę PKB na 2019 r. in plus – o 0,3 pkt. proc.

Z kolei według listopadowej prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) nasz PKB wzrośnie w tym roku o 3,9 proc. r/r. Oznacza to, korektę w dół o 0,2 pkt proc. w stosunku do majowej projekcji.