Projekt ustawy określającej sposób opodatkowania dochodu związanego z kryptowalutami został przedłożony ukraińskiemu parlamentowi, Radzie Najwyższej.

Projekt ustawy został przygotowany przez ukraińskie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej, międzyfrakcyjne stowarzyszenie parlamentarne Blockchain4Ukraine oraz organizację Better Regulation Delivery Office (BRDO) – poinformował resort w ogłoszeniu opublikowanym we wtorek przez lokalną agencję informacyjną UNIAN.

Dokument ma na celu zmianę ukraińskiego kodeksu podatkowego i wprowadzenie do prawa podstawowych koncepcji związanych z zasobami kryptowalutowymi. Ustawa definiuje takie aktywa jako „specjalny rodzaj cennej własności w formie cyfrowej, utworzony, rozliczony i zbywany elektronicznie”. Pod tę definicję podlegać mają kryptowaluty, tokeny i inne takie aktywa niewymienione w projekcie.

Jeżeli ustawa przejdzie przez parlament, dochód z obrotu cyfrowymi aktywami zostanie obliczony jako różnica między ceną zakupu a kwotą otrzymaną przy sprzedaży. Zyski powinny być deklarowane przez podatników jako „inny” dochód.

Dochody z obrotu kryptowalutami byłyby na ogół opodatkowane według standardowej stawki, która na Ukrainie wynosi 18 procent. Bierze się jednak pod uwagę wprowadzenie początkowej, 5-procentowej stawki od dochodów osobistych ze sprzedaży aktywów kryptograficznych przez okres pięciu lat po zatwierdzeniu ustawy. Sprzedaż aktywów kryptograficznych nie podlegałaby podatkowi VAT.