Strona główna Live Odsetek pracowników zatrudnionych na umowy na czas określony w Polsce na drugim miejscu w Unii Europejskiej