Dzisiaj wchodzi w życie Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru.

Celem Umowy jest liberalizacja i ułatwienie handlu oraz inwestycji między UE i Singapurem jak i powstanie silniejszych relacji gospodarczych UE z państwem, które jest największym partnerem handlowym UE spośród krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i piątym w całej Azji (po Chinach, Japonii, Indiach oraz Korei Południowej).

Zakres Umowy należy do wyłącznych kompetencji UE. Dlatego jej wejście w życie nie wymaga ratyfikowania przez państwa członkowskie UE. Postanowienia Umowy są wiążące dla państw członkowskich UE, w tym Polski, od dnia wejścia jej w życie, czyli od 21 listopada br.

Główne postanowienia:

  • Ponad 99% wszystkich produktów importowanych z UE do Singapuru jest wolnych od opłat celnych, jednak była to jednostronna decyzja. Dzięki Umowie zobowiązanie to będzie trwałe.
  • Singapur zniesie cła na pozostałe produkty, wciąż obłożone cłem.
  • Ponad 80% całego przywozu z Singapuru do UE odbywać się będzie bez cła. To m.in. elektronika, produkty farmaceutyczne, produkty petrochemiczne oraz przetworzone produkty rolne.
  • Kompleksowa liberalizacja rynków usług i inwestycji.
  • Nowe możliwości przetargowe dla oferentów z UE, zwłaszcza w sektorze rynku infrastruktury publicznej.
  • Zobowiązanie Singapuru, by nie podnosić ceł na przywóz towarów z UE.
  • Tańszy dostęp europejskich przedsiębiorstw i konsumentów do produktów wytwarzanych w Singapurze.
  • Wysoki poziom ochrony praw własności intelektualnej, w tym w odniesieniu do egzekwowania tych praw, także na granicy.