Dzisiaj premier podpisał rozporządzenie, na mocy którego powstało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.