Premier Mateusz Morawiecki powołał Barbarę Sochę na Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przygotowanie projektu Strategii Demograficznej, której celem jest zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny;

2) wdrażanie postanowień zawartych w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Demograficznej;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na politykę demograficzną;

4) promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej;

5) inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi rodziny, w szczególności związanych z godzeniem rodzicielstwa i pracy zawodowej.