Najbardziej zadłużonym krajem świata pozostają Stany Zjednoczone, drugie są Chiny, trzecia Japonia.

Uwzględniając wielkość gospodarki, pierwsze miejsce zajmuje Luksemburg, a kolejne są: Japonia i Hongkong – informuje Bankier.pl powołując się na dane Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

Dane o wielkości zadłużenia państw zestawiono także z wielkością ich gospodarek. W tym ujęciu negatywnie zaskakuje Luksemburg (421,1 proc. PKB), Japonia (379,6 proc. PKB) oraz specjalny region administracyjny ChRL – Hongkong (361 proc. PKB). W przypadku Luksemburga w ostatnim roku nastąpiła jednak – co warto zauważyć – bardzo duża redukcja długu (aż o 23,6 p.proc.). Drugi spadek zanotował zaś wspomniany już Hongkong (-8,6 p.proc.). USA i Chiny, dzięki ogromnym PKB, znalazły się dopiero na odległych miejscach – 20. i 18.

>>>Czytaj też: Dług publiczny USA wynosi już ponad 23 bln dol.