Paweł Wdówik został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w randze sekretarza stanu.

Paweł Wdówik to absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy RPO.

Twórca systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1997 r. kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW.

Żonaty, ojciec czwórki dzieci.

Pasjonat amerykańskiej ustawy Americans with Disabilities act; od wielu lat aktywnie działający na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Od 2010 r. jest członkiem komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.