Wczoraj sejmowa komisja sprawiedliwości poparła poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 45 i 45A).

Jednym z ich skutków ma być przesunięcie o rok – do 1 marca 2021 roku – wejścia w życie przepisów dot. Prostej Spółki Akcyjnej.

To konsekwencja odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego.

Poprawki te nie były przygotowywane w Ministerstwie Rozwoju.

>>>Czytaj też: Co to jest prosta spółka akcyjna, komu służy i czy jej wprowadzenie ma sens