Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skontrolował w 2019 roku co piątą stację paliw w sieci LOTOS.

Na wszystkich z nich inspektorzy potwierdzili jakość paliw zgodną z wyznaczonymi normami.