Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję o zawarciu, w imieniu całej Unii Europejskiej, umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Wcześniej zgodę wydał Parlament Europejski w głosowaniu 29 stycznia, a wspomnianą umowę UE i Wielka Brytania podpisały 24 stycznia.

Umowa wejdzie w życie z chwilą wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, czyli 31 stycznia 2020 r. o północy czasu środkowoeuropejskiego.

Od tej chwili Wielka Brytania nie będzie już państwem członkowskim UE i będzie uznawana za państwo trzecie.

Umowa o wystąpieniu zapewnia uporządkowane wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii. Jest w niej mowa o prawach obywateli, rozliczeniu finansowym i okresie przejściowym. Obejmuje też protokoły w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, Cypru i Gibraltaru oraz kwestię zarządzania i inne zagadnienia dotyczące wystąpienia.

23 czerwca 2016 r. obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za opuszczeniem UE. 29 marca 2017 r. Wielka Brytania oficjalnie poinformowała Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z UE. 17 października 2019 r.

>>> Czytaj też: Legendarny inwestor: Wielka Brytania coraz bardziej przypomina rynek wschodzący