W 2017 roku obywatelstwo jednego z państw UE uzyskało ponad 800 tysięcy osób. Polacy i Rumuni byli najliczniejszą grupą zmieniających obywatelstwo wewnątrz Unii – wynika z danych Eurostatu, europejskiego urzędu statystycznego.

Ogółem w 2017 roku Unia Europejska zyskała 825 tysięcy nowych obywateli. To mniej obywateli niż w poprzednich latach – w 2016 roku było to 995 tys. osób, a w 2015 – 841 tys.

Tylko 17 proc. z nich było wcześniej obywatelami innego kraju UE, a najliczniejsze grupy narodowościowe stanowili Marokańczycy, Albańczycy i Hindusi.

Obywatelstwo UE dostało 67 900 osób z Maroko, z czego 83 proc. uzyskało je we Włoszech, Hiszpanii lub Francji. Druga największa grupa to Albańczycy – 58 900 osób, z czego 97 proc. otrzymało obywatelstwo Grecji albo Włoch. Obywatelami kraju Unii stało się też 31 600 Hindusów, z czego ponad 53 proc. dostało obywatelstwo brytyjskie.

Jeśli chodzi o Polaków, nowy paszport dostało około 22 tys. osób, z czego 32,2 proc. przyjęło obywatelstwo brytyjskie, a 30,1 proc. niemieckie.

Jak podaje Eurostat, około jednej trzeciej nowych obywateli UE pochodziło z Maroko, Albanii, Indii, Turcji, Rumunii, Pakistanu, Polski lub Brazylii. Jeśli chodzi o osoby będące już wcześniej obywatelami kraju UE, poza Polakami i Rumunami najliczniejszą grupę stanowili Brytyjczycy. W 2017 roku liczba obywateli tego kraju zmieniających obywatelstwo wzrosła z roku na rok o ponad 120 proc.

Jeśli chodzi o dokładniejsze dane dotyczące Polaków zmieniających obywatelstwo, to paszport brytyjski dostało w 2017 roku 7119 osób, niemiecki – 6639 osób, szwedzki – 2083, belgijski – 1498, a irlandzki – 1357. Relatywnie mało, bo tylko 405 osób otrzymało paszport holenderski, mimo że Holandia jest wciąż jednym z najpopularniejszych kierunków emigracji Polaków, zaraz po Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Nowymi Polakami z kolei stały się w 2017 roku 4233 osoby, z czego ponad połowę stanowili Ukraińcy. Dwie kolejne najliczniejsze grupy to Białorusini (17,9 proc.) i Rosjanie (5,2 proc.). Ogółem liczba obcokrajowców, którzy otrzymali polski paszport, wzrosła w 2017 roku o 15 proc. w ujęciu rocznym.