Zdaniem analityków Citigroup ceny złota na świecie mogą osiągnąć rekordowe 2 tys. dol. za uncję w przeciągu następnych dwóch lat, donosi Mining.

Czynnikami, które mogą wpłynąć na osiągnięcie rekordowych poziomów cen surowca są: rosnące ryzyko nadejścia recesji na światowych rynkach finansowych, rosnące prawdopodobieństwo obniżenie przez amerykańską Rezerwę Federalną stóp procentowych do zera, a także wzrost napięć o charakterze geopolitycznym, takich jak wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami.

Przekroczenie progu 2 tys. dol. za uncję oznaczałoby pobicie rekordu ceny złota z 2011 roku, wynoszącego 1921,27 dol.

W tym miesiącu ceny złota osiągnęły najwyższe poziomy od sześciu lat, co jest efektem działań banków centralnych reagujących na spowolnienie wzrostu spowodowane wojnami handlowymi.

„Jesteśmy zaniepokojeni sygnałami płynącymi z rynku, takimi jak odwrócenie krzywej dochodowości obligacji dziesięcioletnich i trzymiesięcznych, oraz najsłabsze wyniki innych kluczowych wskaźników od czasu Wielkiej Recesji” – napisali eksperci Citigroup Inc.

Czytaj też:

>> Ruszają inwestycje w kopalnie w Azji Centralnej w związku z rekordowymi cenami złota

>> Dzięki Internetowi Rzeczy kopalnia Bogdanka będzie przewidywać awarie