Konsorcjum pięciu banków udzieliło 2 mld zł kredytu Grupie Energa. Jest to pierwsze w Polsce finansowanie z wykorzystaniem mechanizmu ESG, czyli ratingu społecznej odpowiedzialności biznesu promującego zrównoważony rozwój.

2-miliardowy kredyt został udzielony na 5 lat, z możliwością przedłużenia o dwa kolejne lata. Jest to najwyższe w historii spółki finansowanie kredytowe.

Wśród banków, które udzieliły pożyczki, znajdują się Bank Gospodarstwa Krajowego, Santander Bank Polska (który pełni rolę koordynatora i agenta ESG), PKO Bank Polski, CaixaBank Oddział w Polsce oraz MUFG Bank.

Udział każdego z banków w finansowaniu wynosi 400 mln zł.

Umowa jest pierwszym w polskim sektorze energetycznym finansowaniem, w którym zastosowano mechanizm ratingu społecznej odpowiedzialności biznesu ESG (skrót od słów environmental, social oraz governance).

Polska spółka energetyczna przeznaczy uzyskane środki m.in. na rozwój mocy wytwórczych odnawialnych źródeł energii (OZE), stanowiących obecnie ok. 35 proc. miksu wytwórczego Energi, oraz na dalszą modernizację linii elektroenergetycznych.

„Zewnętrzna agencja ratingowa co rok będzie oceniała trzy obszary działania grupy Energa SA: na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i jakości zarządzania. Rating trafi następnie do konsorcjum banków i na jego podstawie instytucje dokonają korekty wysokości marży kredytu” – mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

„Po raz pierwszy w Polsce kredytu udzielono w specjalnej formule ESG-linked. Zależy nam na ochronie środowiska i jestem przekonany, że podobnych transakcji z udziałem banku będzie więcej” – dodał z kolei Jakub Papierski, wiceprezes zarządu w PKO BP

Jak poinformowała grupa Energa, środki pozyskane z kredytu zostaną też częściowo przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń.

>> Zysk netto Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018 r. wyniósł 445,3 mln zł

>> Energa chce utworzyć 54 stacje ładowania aut elektrycznych do końca 2019 roku