Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła w Sądzie Okręgowym w Łodzi pozew przeciwko spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – która jest częścią PGE, największego w Polsce producenta energii.

Fundacja chce, aby sąd nakazał PGE zaprzestania działalności powodującej „zagrożenie dla środowiska jako dobra wspólnego poprzez odejście od spalania węgla w Elektrowni Bełchatów najpóźniej do 2035 r. lub zainstalowanie w elektrowni urządzeń redukujących emisję CO2 do zera w tym samym terminie”.

Pozew ClientEarth jest oparty na ustawie Prawo ochrony środowiska, która pozwala organizacji ekologicznej wystąpić z roszczeniem o zaprzestanie działalności powodującej szkodę w środowisku lub stan zagrożenia szkodą w środowisku.

Spalająca węgiel brunatny elektrownia PGE w Bełchatowie jest największym pojedynczym emitentem dwutlenku węgla w Unii Europejskiej, a według ClientEarth PGE nie przedstawił żadnego oficjalnego planu zmniejszenia szkodliwego wpływu elektrowni na klimat.

Przypomnijmy, że niedawno jeden z najbogatszych Polaków Zygmunt Solorz, do którego należy m. in. zespół czterech elektrowni opalanych węglem brunatnym „Pątnów-Adamów-Konin”, ogłosił start stowarzyszenia Program Czysta Polska.

Miliarder chce w ten sposób promować wśród Polaków dbanie o środowisko naturalne.

Solorz powiedział podczas startu inicjatywy, że już poprosił firmy, w które jest zaangażowany, aby każda „przyjrzała się, co moglibyśmy zrobić”.

„ZE PAK rozpoczął proces zmniejszenia udziału węgla w produkcji energii oraz rozwoju projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. (…) Transformacja ZE PAK od wytwarzania energii węglowej do zielonej zajmie pewien czas, jednak jest to proces nieodwracalny”,  mówił Solorz.

>>> Czytaj też: Świadomość klimatyczna Polaków szybko rośnie. Czy partie polityczne nadążają za tą zmianą?