Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok zgodny z opinią rzecznika, czyli korzystny dla osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich.

TSUE orzekł, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Oznacza to, że polski sąd może unieważnić całą umowę kredytową, jeśli jest w niej klauzula abuzywna.

„Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów”, czytamy w orzeczeniu.

Frank szwajcarski spada po wydaniu wyroku, podobnie akcje polskich banków, które tuż przed wydaniem komunikatu mocno rosły.

Podczas konferencji prasowej, na której przedstawiciele kredytobiorców czekali na wyrok TSUE, po informacji o werdykcie otwarto szampana.

Jak podkreśla jednak Radek Płonka, ekspert Business Centre Club, frankowicze w celu unieważnienia umów wciąż będą musieli składać indywidualne pozwy do sądów, a te nie będą formalnie zobowiązane do wydania wyroku zgodnego z opinią TSUE, chociaż będą musiały wziąć ją pod uwagę.

 

Łączna wartość wszystkich kredytów w walutach obcych w Polsce wynosi 129 mld zł.

Postępowanie prowadzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej było efektem pytań prejudycjalnych, które Sąd Okręgowy w Warszawie wystosował do TSUE w marcu zeszłego roku w bardzo konkretnej sprawie dotyczącej umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego.

W maju tego roku rzecznik generalny unijnego trybunału wydał już opinię, która przypomina w treści głównych wniosków późniejszy materiał opublikowany przez polski Sąd Najwyższy.

>>> Dlaczego kredyty frankowe to taki problem dla Polski i jakie mogą być konsekwencje wyroku TSUE

Zdaniem rzecznika uznanie zapisów klauzul indeksacyjnych umów kredytowych za niezgodne z przepisami może skutkować zmianą charakteru umowy kredytowej na klasyczny kredyt złotowy o oprocentowaniu opartym o stawkę LIBOR lub unieważnieniem całej umowy.

Rzecznik TSUE wyjaśnia także, że to do polskich sądów będzie należała każdorazowo decyzja dotycząca precyzyjnej treści wyroku i konkretnych zaleceń.

Agencja ratingowa Moody’s uważa, że kredyty walutowe są największym zagrożeniem polskich banków. Potencjalne straty to 1,5-krotność zeszłorocznych zysków.