W Polsce mieszka obecnie 116 tys. milionerów dolarowych oraz 3,237 mln ludzi, których majątek przekracza 100 tys. dol – to wyniki przedstawione w najnowszej, dziesiątej edycji raportu Global Wealth Report 2019 przygotowanego przez szwajcarski bank Credit Suisse.

To oznacza, że milionerzy dolarowi stanowią zaledwie 0,2 proc. społeczeństwa w Polsce. To wynik podobny do osiąganych w innych państwach naszego regionu, np. Czechach czy Rumunii (w obydwu państwach odsetek ten wyniósł 0,1 proc.).

Dla porównania, w Niemczech milionerzy dolarowi stanowią 4,7 proc. społeczeństwa, w Wielkiej Brytanii – 5,3 proc., a w Chinach – 9,5 proc.

Jednak to Stany Zjednoczone nadal zajmują czołową pozycję w dziedzinie „produkcji” bogactwa od 2008 r. – obecnie kraj ten jest domem dla 40 proc. wszystkich milionerów na świecie.

Według badania światowe bogactwo wzrosło w ciągu ostatniego roku o 2,6 proc. do 360 bln dolarów, a bogactwo na głowę mieszkańca osiągnęło rekordowy poziom 70 850 dolarów, co oznacza wzrost o 1,2 proc. od 2018 roku.

Jaki udział w całym majątku mają najbogatsi?

W Polsce grupa 10 proc. najbogatszych ludzi posiada ponad połowę (56 proc.) całego bogactwa. Z tego 1 proc. najbogatszych posiada 26,6 proc. całego bogactwa.

Taki podział majątku w Polsce jest podobny do innych krajów na świecie, które postrzegamy jako rozwinięte demokracje: Holandii, Wielkiej Brytanii czy Włoch.

Od zeszłego roku wskaźnik ten poprawił się dla Polski. W 2018 r. 10 proc. najbogatszych posiadało 62,4 proc. całego majątku, a najbardziej zamożny 1 proc. ludzi – prawie 34 proc.

Dla porównania, w Rosji najbogatsze 10 proc. społeczeństwa ma 83 proc. całego majątku osobistego w tym kraju. To większa akumulacja niż np. w Stanach Zjednoczonych – 76 proc. i Chinach – 60 proc.

Pod względem udziału grupy 10 proc. najbogatszych w majątku całego społeczeństwa stosunkowo najbardziej sprawiedliwie są takie kraje, jak Belgia (47 proc.), Japonia (48 proc.) i Słowacja (38 proc.)

Credit Suisse zauważył, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat tworzenie nowego bogactwa koncentrowało się właśnie wokół Chin i Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o osoby z bardzo dużym majątkiem prywatnym (ponad 50 milionów dolarów na osobę), 56 tys. z nich posiada aktywa netto warte ponad 500 mln dolarów. Ameryka Północna wyprzedza wszystkie regiony pod względem liczby takich obywateli – 84 tys. (50 proc. wszystkich), a w Europie żyje ich 33,5 tys (20 proc.). 22,7 tys. osób z bardzo dużym majątkiem mieszka w w regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Chin i Indii, i jest to 14 proc.

Czytaj też:

>> Polska jest coraz ważniejszym eksporterem w UE. Dla których państw mamy największe znaczenie?

>> FT: Polska i inne państwa regionu chcą dogonić Zachód, ale 3 zjawiska mogą zagrozić ich planom