Bezrobocie w powiecie brzozowskim w 2018 roku wyniosło 15,6 proc. – wynika z najnowszych dostępnych całorocznych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Dla porównania, w 2017 roku wskaźnik ten był na poziomie 16,8 proc. Oznacza to, że stopa bezrobocia w powiecie brzozowskim w 2018 roku spadła o 7,14 proc. w stosunku do roku poprzedzającego.

Natomiast dekadę temu – czyli w 2008 roku – bezrobocie w powiecie brzozowskim według danych GUS wynosiło 23,3 procent, czyli było o 33 proc. wyższe niż obecnie.

Stopa bezrobocia w całej Polsce w 2018 roku wyniosła 5,8 proc., a w 2008 roku – 9,5 proc.

Wśród wszystkich 380 powiatów w Polsce – z których 66 to miasta na prawach powiatu – powiat brzozowski jest na 362 miejscu pod względem niskiego bezrobocia (im wyższe miejsce, tym niższe bezrobocie).

Na pierwszym miejscu znalazł się Poznań z bezrobociem na poziomie 1,2 proc., a na ostatnim, 380 miejscu, jest powiat szydłowiecki, w którym 24,3 proc. mieszkańców pozostaje bez pracy.

Dane GUS o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze i zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Powiat brzozowski – stopa bezrobocia wg GUS w ostatnich pięciu latach:

2014: 22,6 proc.
2015: 20,7 proc.
2016: 18,8 proc.
2017: 16,8 proc.
2018: 15,6 proc.

>>> Polecamy także: Czy Polska B dogania Polskę A? Dane z ostatnich 27 lat jasno pokazują, że jest wręcz przeciwnie