Bezrobocie w powiecie radziejowskim w 2018 roku wyniosło 16,6 proc. – wynika z najnowszych dostępnych całorocznych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Dla porównania, w 2017 roku wskaźnik ten był na poziomie 18,4 proc. Oznacza to, że stopa bezrobocia w powiecie radziejowskim w 2018 roku spadła o 9,78 proc. w stosunku do roku poprzedzającego.

Natomiast dekadę temu – czyli w 2008 roku – bezrobocie w powiecie radziejowskim według danych GUS wynosiło 19,7 procent, czyli było o 15,7 proc. wyższe niż obecnie.

Stopa bezrobocia w całej Polsce w 2018 roku wyniosła 5,8 proc., a w 2008 roku – 9,5 proc.

Wśród wszystkich 380 powiatów w Polsce – z których 66 to miasta na prawach powiatu – powiat radziejowski jest na 368 miejscu pod względem niskiego bezrobocia (im wyższe miejsce, tym niższe bezrobocie).

Na pierwszym miejscu znalazł się Poznań z bezrobociem na poziomie 1,2 proc., a na ostatnim, 380 miejscu, jest powiat szydłowiecki, w którym 24,3 proc. mieszkańców pozostaje bez pracy.

Dane GUS o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze i zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Powiat radziejowski – stopa bezrobocia wg GUS w ostatnich pięciu latach:

2014: 22,9 proc.
2015: 21,7 proc.
2016: 20,5 proc.
2017: 18,4 proc.
2018: 16,6 proc.

>>> Polecamy także: Czy Polska B dogania Polskę A? Dane z ostatnich 27 lat jasno pokazują, że jest wręcz przeciwnie