Średnie wynagrodzenie w Jastrzębiu-Zdroju w 2018 roku wyniosło 8121,08 zł – wynika z najnowszych dostępnych całorocznych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Dla porównania, w 2017 roku średnie zarobki były na poziomie 6609,12 zł. Oznacza to, że przeciętne zarobki w Jastrzębiu-Zdroju w 2018 roku wzrosły o 23 proc. w stosunku do roku poprzedzającego.

Dzięki temu dynamicznemu wzrostowi Jastrzębie Zdrój po raz pierwszy wyprzedziło powiat lubiński i znalazło się na 1 miejscu w Polsce pod względem zarobków.

Natomiast dekadę temu – czyli w 2008 roku – średnie wynagrodzenie w Jastrzębiu-Zdroju według danych GUS wynosiło 4822,06 zł, czyli było o 68 proc. niższe niż obecnie.

Główną gałęzią przemysłu w Jastrzębiu jest górnictwo węgla kamiennego, a w mieście ma siedzibę Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) – największy w Polsce producent węgla koksowego w Unii Europejskiej i największy prywatny właściciel koksowni w Unii Europejskiej.

Bezrobocie w Jastrzębiu-Zdroju w 2018 roku wyniosło 4,4 proc. – więcej o tym przeczytasz tutaj.

Średnie wynagrodzenie w całej Polsce w 2018 roku wyniosło 4834,76 zł, a w 2008 roku – 3158,48 zł. Co interesujące, tylko 31 powiatów i miast na prawach powiatu w Polsce ma wyższe przeciętne zarobki od średniej krajowej.

Wśród wszystkich 380 powiatów – z których 66 to miasta na prawach powiatu – na pierwszym miejscu pod względem wysokości zarobków znalazło się właśnie Jastrzębie Zdrój, gdzie średnia pensja była na poziomie 8121,08 zł (o 68 proc. więcej niż średnia krajowa), a na ostatnim, 380 miejscu był powiat kępiński, którego mieszkańcy zarabiali 3183,34 zł – zaledwie 40 proc. tego, co mieszkańcy Jastrzębia.

Na kolejnych miejscach po Jastrzębiu Zdroju pod względem średniego wynagrodzenia znalazł się powiat lubiński (siedziba giganta miedziowego KGHM) oraz Warszawa.

GUS podaje dane o wynagrodzeniach w ujęciu brutto, to znaczy łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego pracownika.

W swoich statystykach GUS nie uwzględnia firm, w których zatrudnionych jest mniej niż 9 osób.

Powiat m.Jastrzębie-Zdrój – średnie wynagrodzenie wg GUS w ostatnich pięciu latach:

2014: 6536,76 zł
2015: 6182,71 zł
2016: 6131,62 zł
2017: 6609,12 zł
2018: 8121,08 zł

>>> Jeśli chcesz zobaczyć ranking wszystkich polskich powiatów wg średniego wynagrodzenia, kliknij tutaj.