51 proc. badanych przedsiębiorstw w Polsce uważa, że ich rola w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) jest ważna, a 16 proc. – że znacząca. To wynik poniżej średniej globalnej, gdzie wynosi on odpowiednio 63 proc. i 25 proc.

Te dane zaprezentował brytyjski bank HSBC w najnowszej edycji swojego raportu Navigator.

Różnice widać również między międzynarodowymi firmami, które działają w Polsce a podmiotami krajowymi – gdzie 59 proc. pierwszych i jedynie 40 proc. drugich uważa, że ma rolę do spełnienia w tym zakresie.

Mniej niż połowa (45 proc.) polskich firm także przyznaje, że odczuwają presję ze strony klientów, aby w ciągu najbliższych 5 lat podjąć działania związane z realizacją idei zrównoważonego rozwoju. Co więcej, zaledwie co trzecia odczuwa presję ze strony inwestorów na takie działania – więcej pozytywnego wpływu niż inwestorzy mają nawet konkurencyjne firmy.

Polskie firmy postrzegają zrównoważony rozwój utylitarystycznie: największa część ogółu przebadanych przedsiębiorstw (26 proc.) wskazało zwiększenie efektywności operacyjnej jako podstawowy powód wprowadzenia rozwiązań z zakresu rozwoju zrównoważonego.

Jednak jedynie niewiele mniej istotnym czynnikiem dla ankietowanych było spełnienie wymogów regulacyjnych (24 proc.), zdobycie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie sprzedaży, oraz spełnienie oczekiwań nabywców (po 23 proc.).

Także pod względem planowanych inwestycji polskie firmy nie mają się czym pochwalić.

W perspektywie najbliższych pięciu lat tylko 37 proc. z nich zamierza wprowadzić rozwiązania, które ograniczą ich udział w wytwarzaniu odpadów, a 31 proc. planuje inwestycje w technologie, innowacje i infrastrukturę, by produkcja odbywała się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

ONZ wskazała kilka lat temu 17 dziedzin życia-celów, a w nich ponad 160 obszarów, które wymagały gruntownej naprawy dla poprawy życia ludzi i ekosystemu, w którym funkcjonują.

Te tzw. Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDG), stanowią sedno programu ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie do roku 2030.

Badanie Navigator przeprowadziła na zlecenie banku HSBC firma Kantar. Wyniki opracowano na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 9100 firm z 35 krajów świata, w tym 200 z Polski.

Badanie przeprowadzono w okresie od sierpnia do września 2019 r.

>>> Oto 8 obszarów gospodarki, z którymi Europa radzi sobie najgorzej