W Polsce rosną dysproporcje rozwojowe między bankami ze względu na różnice w wydatkach na innowacje – wynika z grudniowego Raportu o stabilności systemu finansowego NBP.

Narodowy Bank Polski opublikował swój cykliczny raport [PDF] o stabilności systemu finansowego w Polsce. Po raz pierwszy jednak dołączył do niego wnioski z ankiety dotyczącej wydatków na innowacje technologiczne w polskim sektorze bankowym.

Ankieta objęła 26 banków komercyjnych (w tym banki uniwersalne, specjalistyczne i zrzeszające), których aktywa stanowią łącznie 79 proc. sumy aktywów polskiego sektora bankowego.

Według NBP wyniki ankiety potwierdzają tezę o narastających dysproporcjach rozwojowych między bankami w Polsce.

„Można oczekiwać, że zróżnicowanie ścieżek rozwojowych w sektorze bankowym w Polsce, wobec istotnych dysproporcji bieżących nakładów inwestycyjnych na innowacje, będzie się powiększać. W średniej perspektywie czasowej może to skłaniać banki słabsze, o niższym poziomie efektywności, do konsolidacji lub stać się motorem przejęć podmiotów słabszych przez podmioty największe” – napisał NBP w podsumowaniu ankiety.

Według polskiego banku centralnego w dłuższym okresie będzie to skutkować wzrostem koncentracji w sektorze bankowym.

To kolejny już głos w branży przewidujący zmniejszenie liczby graczy na polskim rynku. W czerwcu Zbigniew Jagiełło, prezes największego polskiego banku PKO BP, powiedział, że według niego polski system bankowy pęknie na dwie części i jedna z nich nie przetrwa.

Jagiełło dodał, że w grupie, która przetrwa, jest około 8 banków i będą to największe banki w Polsce.

Innowacje tylko dla największych

Według ankiety NBP na poziomie całego sektora udział wydatków na inwestycje w innowacje technologiczne w kosztach operacyjnych banków rośnie. Jednak inwestycje te są silnie skoncentrowane w bankach największych i najbardziej zyskownych.

„W 2018 r. grupa banków najbardziej zyskownych odpowiadała za 81 proc. wydatków na innowacje banków objętych ankietą (przy udziale tych banków w aktywach na poziomie 76 proc.). W tym samym roku wydatki grupy banków o największych aktywach stanowiły 56 proc. wszystkich wydatków (przy udziale tych banków w aktywach na poziomie 62 proc.), zaś wydatki na innowacje grupy banków z przewagą kapitału zagranicznego stanowiły 53 proc. wszystkich wydatków (przy udziale tych banków w aktywach na poziomie 52 proc.)” – podał NBP.

Według autorów raportu, analiza zróżnicowania banków pod względem skali nakładów na innowacje potwierdza ponadprzeciętną rolę tych nakładów w największych i najbardziej zyskownych bankach.

Jednak NBP zastrzega, że w ankiecie uwzględniono banki o różnorodnych modelach biznesowych oraz – w konsekwencji – o odmiennej strukturze kosztowej, co może istotnie wpływać na odchylenia wartości wskaźników, np. dla banków hipotecznych lub banków wyspecjalizowanych w kredytach konsumenckich.

Mimo to, ankieta potwierdza, że wyraźnie zarysowuje się grupa 8 banków (5 banków największych pod względem aktywów oraz 3 banki duże) charakteryzująca się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w inwestycje technologiczne oraz ponadprzeciętną zyskownością (więc liczba tych, które są innowacyjne zgadza się z liczbą banków które mają szansę przetrwać według Zbigniewa Jagiełły).

Co ciekawe, wydatki na innowacyjne technologie w polskim sektorze bankowym jak na razie służyły przede wszystkim redukcji kosztów.

„W 2018 r. 19 banków wskazało, że redukcja kosztów była celem podejmowanych inwestycji w innowacje. Mniejsze znaczenie miały natomiast pozostałe cele: poprawa jakości obsługi klientów (customer experience) (16 banków), zwiększenie przychodów (15 banków) oraz ograniczanie ryzyka (15 banków)” – dodano w raporcie.

Główne wnioski z ankiety NBP na temat innowacyjności w polskich bankach zostały zaprezentowane podczas wydarzenia Impact fintech’19 w Katowicach.

>>> Czytaj też: Nad Polską wisi chmura. Warto się na nią otworzyć [RAPORT 300RESEARCH]