W 2018 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2017 rokiem. Jednak były duże różnice w tempie wzrostu między poszczególnymi regionami – wynika z najnowszych danych GUS.

Najszybciej rozwijała się gospodarka w regionie podkarpackim – w 2018 roku PKB tego województwa wzrosło o o 7,8 proc.

Gospodarkę Podkarpacia pozytywnie wyróżnia tzw. Dolina Lotnicza – klaster, w którym działa wiele światowych firm lotniczych (np.  Sikorsky czy Pratt & Whitney). Dzięki klastrowi na terenie Podkarpacia skoncentrowane jest 90 proc. polskiej produkcji przemysłu lotniczego.

Dodatkowo, stolica Podkarpacia Rzeszów jest siedzibą m. in. firmy Asseco – największego polskiego producenta oprogramowania notowanego na GPW w Warszawie.

Asseco w rankingu Truffle 100 zajęła szóste miejsce wśród największych producentów oprogramowania w Europie. Obecnie działa w 50 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 24 tys. osób.

Najbogatszy region w Polsce – region warszawski – rozwijał się w tempie 7,7 proc. i był to drugi najszybszy wzrost w Polsce.

>>> Czytaj więcej na ten temat: Warszawa jest tak ważna dla polskiej gospodarki, jak 7 innych województw razem wziętych

Najsłabszy wzrost odnotował region lubelski – o 3,5 proc. – i był to zdecydowanie najgorszy wynik w Polsce.

W całym kraju PKB w cenach bieżących poszło w górę o 6,3 proc. – wynika ze wstępnych szacunków GUS podanych 31 grudnia 2019 roku.

Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 roku kształtowała się na poziomie od 37,1 tys. zł w regionie lubelskim (67,4 proc. średniej krajowej) do 121,2 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (220,2 proc. średniej krajowej).

Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2018 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.

>>> Czytaj też: Podział na rozwinięty Zachód i zacofany Wschód w Polsce traci sens – teraz „Polska A” leży w pasie centralnym