Piotr Patkowski został mianowany 8 stycznia rządowym Koordynatorem Oceny Skutków Regulacji, wynika z informacji 300Gospodarki.

Wcześniej stanowisko koordynatora OSR zajmował Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, a od kilku miesięcy był wakat.

Czym zajmuje się Koordynator OSR? Koordynator OSR to bardzo istotna funkcja w rządzie, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z jej istnienia.

Do zadań Koordynatora należy m.in.: dokonywanie oceny prawidłowości sporządzania przez ministerstwa oceny skutków regulacji.

Koordynator OSR skupia się szczególnie na ocenie planowanego prawa pod względem jego zgodności z programem i planami rządu, istoty i prawidłowości logiki interwencji legislacyjnej, zakresu planowanych konsultacji publicznych i opiniowania projektu, prawidłowości przedstawienia skutków finansowych i społecznych projektu, a także udział w procesie uzgodnień i konsultacji.

Dodatkowo, Koordynator OSR bierze udział w pracach Centrum Analiz Strategicznych, którego jego departament jest częścią, oraz wspiera ministra Łukasza Schreibera i szefa Centrum Analiz Strategicznych prof. Norberta Maliszewskiego.

Piotr Patkowski będzie także uczestnikiem Zespołu Programowania Prac Rządu.

Dlaczego to ważne? Na konieczność wyznaczenia odrębnego koordynatora OSR wskazywały ostatnio Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Według nich, nad nieprzekraczaniem granic przez prawodawcę powinien czuwać samodzielny koordynator, silnie umocowany np. powołaniem przez prezesa Rady Ministrów.

Kim jest Piotr Patkowski? Urodzony w 1991 roku Patkowski ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych (SGGW w Warszawie).

Od sierpnia 2018 roku jest dyrektorem Departamentu Oceny Skutków Regulacji w KPRM. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Był stażystą a następnie współpracownikiem Instytutu Sobieskiego, gdzie zajmował się m.in. legislacją. Pracował w Biurze Prawnym w Ministerstwie Energii.

Był także członkiem gabinetu politycznego wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego oraz doradcą w gabinecie politycznym premiera Morawieckiego.

W celu wzmocnienia departamentu, którym kieruje Patkowski, został do niego skierowany także Antoni Olszewski, inny bliski współpracownik Morawieckiego jeszcze z czasów, kiedy ten kierował Ministerstwem Rozwoju.

W odróżnieniu od Patkowskiego Olszewski jest finansistą i skończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Rotterdam School of Management.

Antoni Olszewski będzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu Oceny Skutków Regulacji.

>>>Czytaj też: Jan Sarnowski pełnomocnikiem ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT