Rok dobiega końca, więc czas na obowiązkowe podsumowania. Jeśli chcecie wiedzieć, w jakim stanie polska gospodarka kończy 2019, zerknijcie na tych osiem wykresów.

Grafiki pochodzą z podsumowania roku stworzonego przez publiczny think tank Polski Instytut Ekonomiczny.

 

1. PKB rośnie w dobrym tempie – lepszym niż zapowiadały prognozy (nie tylko Ministerstwa Finansów, ale też wcześniejsze prognozy MFW i KE).

 

2. W przyszłym roku wzrost spowolni, ale wciąż będzie jednym z najwyższych w UE – to dobra wiadomość.

 

3. Ale zła wiadomość jest taka: w porównaniu do innych – w tym także pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej – mamy jednak wciąż bardzo niskie nakłady na inwestycje.

 

4. Ważnym motorem wzrostu jest eksport, a ten, naturalnie, jest zależny od kondycji importerów. Naszym najważniejszym partnerem handlowym są Niemcy, których gospodarka jest w najlepszym wypadku w stagnacji, co już odczuwają polskie firmy.

 

5. Prawie połowa przedsiębiorstw zauważyła wzrost popytu na towary i usługi, ale wciąż sporym problemem są zatory płatnicze.

 

6. Deficyt w finansach publicznych na 2019 rok może według prognoz wynieść 1 proc., co jest bardzo bliskie średniej dla Unii Europejskiej.

 

7. Polski dług publiczny stopniowo spada i w tym roku wyniesie 47,7 proc. PKB – to znacznie poniżej średniej UE.

 

8. Transformacja energetyczna wciąż jest wyzwaniem. Co ciekawe, pomimo spadającego powoli wydobycia węgla i spadającej wydajności w tym sektorze, w ostatnim roku wzrosło zatrudnienie w górnictwie.

>>> Polecamy też: 21 wykresów pokazujących, jak bardzo zmieniła się Polska przez ostatnie 30 lat