Strona główna Live Bank Pekao: Rok 2019 z rekordową nadwyżką na rachunku bieżącym