Strona główna Live BGK i MFiPR chcą ułatwić spłatę pożyczek podmiotom ekonomii społecznej