Strona główna Live Eurostat: 7,4 proc. energii używanej w transporcie w Unii Europejskiej pochodzi ze źródeł odnawialnych