Strona główna Live IDM ponawia apel, aby giełda w Warszawie skróciła sesję giełdową