Strona główna Live NBP: 88,8 proc. płatności kartami w Polsce odbywa się zbliżeniowo