Strona główna Live Newag proponuje 0,75 zł dywidendy na akcję