Strona główna Live PKO BP: Ujemne stopy procentowe w Polsce mało prawdopodobne, chyba że dane makro negatywnie zaskoczą