Strona główna Live Ważny wskaźnik obrazujący nastroje w polskim przemyśle jest wciąż tak zły, jak w 2009 roku