Strona główna Live Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową do 1 proc.