Strona główna Live Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.