Strona główna Live Selvita ustaliła cenę emisyjną akcji serii C na 38 zł