Strona główna NEWS Jedna piąta mieszkańców polskich wsi jest zagrożona ubóstwem. To ponad 3 mln osób