Strona główna NEWS UE chce wziąć w karby ceny gazu. Rozważa wprowadzenie górnego limitu