Strona główna NEWS GUS się pomylił? PIE: Kwartalne dane o PKB nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej