Strona główna NEWS Ministerstwu spieszy się z wakacjami kredytowymi. „Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej”