Strona główna NEWS NBU prognozuje wzrost PKB Ukrainy o 2,9%. Obniża jednak szacunki na 2024