Strona główna NEWS Niemiecki Uniper zostanie znacjonalizowany. Rząd Niemiec odkupi spółkę od Fortum