Strona główna NEWS Polacy podzieleni przez „babciowe”. Połowa jest za, jedna trzecia mówi „nie”