Strona główna NEWS Praca w Polsce jest analogowa. Tylko co piąty zatrudniony korzysta z urządzeń cyfrowych