Strona główna Live Promowanie energii odnawialnej i szerzenie wiedzy o zmianach klimatu – Episkopat wskazuje kierunki działania dla wolontariuszy